เว็บบอร์ด

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถ login ได้โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถ login ได้โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน

[2010-12-15 16:48:28]

1-9098-02601-21-7
นิศาชล แซ่ตั้ง 110.169.132.11 : 080-3951987 2011-03-23 20:40:40

นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการดูชั้นเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สามารถ Login เข้าไปดูได้โดยใส่รหัสนักเรียน 4 ตัวของนักเรียนทั้ง username และ password ครับ
113.53.5.58 : 074-236-020 2011-05-20 00:11:03

ป.6 Love Domo ทุกคนเลย(ยกเว้นผู้ชายบางคน)
วีรยา อัครชัยพันธุ์ 223.207.182.1 : 0897395518 2011-07-18 16:27:07

ค่า คุณครู
ด.ญ. ธรณ์ธันย์ อินทร์ลำพันธุ์ 2011-08-11 19:04:02

คลิปน้องถิงถิง ป.2/2 รายงานข่าววันเด็กช่อง9 ภาคบ่ายข่าวต้นชัวโมงค่ะ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 http://youtu.be/rNYCz3KZuTA
ด.ญ. พิชญ์พิริยา แซ่อุ่ย 223.204.180.104 : 074-342990-1,074-473488-9 ต่อ 2012-02-18 12:41:03

รูปข่าวภาคเที่ยงค่ะ
ด.ญ. พิชญ์พิริยา แซ่อุ่ย 223.204.180.104 : 074-342990-1,074-473488-9 ต่อ 2012-02-18 13:06:37

น้องถิงถิง
ด.ญ. พิชญ์พิริยา แซ่อุ่ย 223.204.180.104 : 074-342990-1,074-473488-9 ต่อ 2012-02-18 14:07:16

น้องถิงถิงรายงานข่าวภาคเที่ยง จากศูนย์ข่าวภาคใต้ http://youtu.be/KC3C1TaSByc
ด.ญ. พิชญ์พิริยา แซ่อุ่ย 223.204.180.104 : 074-342990-1,074-473488-9 ต่อ 2012-02-18 14:14:04