เว็บบอร์ด

หลักสูตรของรร.

อยากทราบว่ารร.ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบใด แตกต่างจากรร.อื่นแค่ไหนเพราะว่ามีอายุของรร.จัดว่าหลายปีแล้วแต่ชื่อเสียงในเรื่องการสอบเข้าเรียนในชั้นมัธยมยังคงตามหลังรร.อื่นอยู่มาก เป็นเพราะอะไร ทั้งๆที่มีจำนวนเด็กนักเรียนน้อย น่าจะมีการสอนเข้าถึงเด็กมากกว่ารร.ที่มีจำนวนเด็กมาก อยากรู้คำตอบมากๆเลยค่ะ เพื่อเป็นน้ำหนักชั่งใจในการตัดสินใจให้ลูกเรียนชั้นประถม

ศรีบังอร อรัญเวทย์ Tel : 074-236180 [2011-05-05 05:25:15]

ดิฉันเคยคำนวณอัตราส่วนของนักเรียนที่สอบเข้า รร.เป้าหมายใน อ.หาดใหญ่ (มอ.ว. ญว. ญส. ญว.2) เมื่อปีที่แล้วพบว่า โรงเรียนเอกชนหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งประชาสัมพันธ์ว่านักเรียนสอบเข้าได้ 70-80% ติดป้ายไวนิลเต็มรั้วโรงเรียน (เพราะเด็กมากถึง 300 กว่าคน สอบได้ 150 กว่าคน) แต่เมื่อดิฉันคำนวณจริงๆ แล้วพบว่า โดยเฉลี่ยหลายโรงเรียนก็ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 50-60% เท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะบางโรงเรียนเอาจำนวนเด็กที่สอบเข้าได้แต่ละแห่งมารวมกันหมด โดยไม่ตัดจำนวนเด็กที่สอบเข้าได้ 2-3 แห่ง (นับเด็กซ้ำ) ซึ่งหากเด็กทุกคนสอบเข้าได้หมดทั้งโรงเรียน อัตราที่โรงเรียนคำนวณก็อาจจะถึง 150% (เป็นการเทียบร้อยละที่ตลก) โดยปกติทุกโรงเรียนมีเด็กเรียนเก่ง-เด็กเรียนปานกลาง-เด็กเรียนอ่อน เป็นเรื่องธรรมดา
เปมิศา บำรุงเมือง 118.174.214.72 : 0815425833 2011-05-27 21:20:23

ถ้าอยากทราบว่าโรงเรียนใช้หลักสูตรแบบใดน่าจะเข้ามาคุยกันค่ะ น่าจะดีกว่าเขียนตอบเพราะอ่านคำถามแล้วดิฉันคิดว่าการอธิบายด้วยการเขียนเพียงไม่กี่ประโยคอาจจะทำให้คุณเข้าใจได้ยาก และควรฝึกเทียบร้อยละของนักเรียนที่สอบเข้าชั้น ม.1 ของโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับใหม่ ชั้นประถมฯ 6 โรงเรียนวรพัฒน์ 12 รุ่นที่ผ่านมาสอบได้มากกว่าร้อยละ 85 เสมอ คะแนน NT และ O-Net ก็ยืนยันให้เห็นอยู่ทุกปี ไม่ทราบได้ติดตามบ้างหรือเปล่า การเขียนโดยไม่มีข้อเท็จจริงทำให้ผู้อื่่นเสียหายเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งค่ะ
พัฒน์ มาศนิยม 180.183.172.4 : 074-236020 2012-06-03 19:59:18