เว็บบอร์ด

ประทับใจ The Little Mermaid

ประทับใจละครเวที เรื่อง The Little Mermaid มากๆ ค่ะ  ทั้งความสามารถและความตั้งใจของเด็กๆ กับความทุ่มเทของทีมงาน  อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปทุกปีค่ะ   

เปมิศา บำรุงเมือง Tel : 0815425833 [2012-03-30 14:05:50]

ขอบคุณค่ะ ปีการศึกษา 2555 นี้อย่าลืมติดตาม ทาซานค่ะ ของนักเรียนจากฐานการเรียนรู้ Fun Finf Focus ของ I-Kids เป็นนักเรียน ป. 1-3 ค่ะ
พัฒน์ มาศนิยม 180.183.172.4 : 074-236020 2012-06-03 19:35:29