เว็บบอร์ด

ค่ายเกตุเพ็ชร

 ขออนุญาติประชาสัมพันธ์คะ

  ค่ายเกตุเพ็ชร (ค่ายเปิดใหม่คะ)

  - ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด

 - ค่ายเยาวชน

 - ปฐมนิเทศและปัจฉิมนักศึกษา

- อบรมแกนนำนักศึกษา นักเรียน เยาวชน 

- วอล์คแรลลี่

- การป้องกันยาเสพติด

- กลุ่มสัมพันธ์ ฯลฯ

โดยวิทยากรมืออาชีพ  :  ทีมเบิร์ด เบริ์ด (ร.ต.ต.เกรียงไกรยุทธ ปักษา)

ลัขกณา เพ็ชรธนู Tel : 0855813465 [2012-03-31 17:31:58]

ติดต่อได้ที่ 085 - 5813465 , 089 - 7338142 facebook / e-mail : ketphet-scout-camp.co.th
ลัขกณา เพ็ชรธนู 182.53.179.211 : 0855813465 2012-03-31 17:36:46