เว็บบอร์ด

วันเปิดภาคเรียน ป.5

ตามปฏิทิน  ทางโรงเรียนแจ้งว่า ป.5 เปิดภาคเรียน 8 พ.ค. 55   แต่ที่ทราบข่าวจะเปิด 1 พ.ค. 55  ไม่ทราบว่า  ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ   ขอทราบด่วนครับ  เพราะเตรียมโปรแกรมไปทัวร์ต่างประเทศแล้วครับ   พอดีวันไปรับเกรดไม่ได้เข้าประชุมผู้ปกครองด้วยครับ   เพราะไม่ทราบว่ามีการประชุมผุ้ปกครองด้วย   คิดว่าไปรับเกรดอย่างเดียวครับ  เลยไปเกือบ 10 โมง  (พอดีมีนัดประชุมที่ เจ.บี.ด้วย)

ขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้าครับ

ธนเศรษฐ์ ลีลาธีรวัฒน์ Tel : 0815991364 [2012-04-05 08:59:38]