เว็บบอร์ด

เรื่องการสอบ ที่มอว.

 อยากทราบว่า การสมัครสอบ ทางดรงเรียนจะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนหรือไม่ หรือว่าให้ต่างตนต่างสมัครกันเองคะ

Tel : 088-8300144 [2012-09-08 12:54:12]

ผู้ปกครองสามารถสมัครเองได้ค่ะ แต่โรงเรียนก็จะติดตามข่าวมาแจ้งให้ทราบวันสมัครด้วย และหากผู้ปกครองท่านใดไม่สามารถหรือไม่สะดวกสามารถแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบและดำเนินการให้ได้อีกทางหนึ่งค่ะ
พัฒน์ มาศนิยม 113.53.16.26 : 074-236020 2012-09-15 14:28:27