เว็บบอร์ด

การเข้าระบบ e-learning

วิชาวิทยาศาสตร์ มีการบ้านให้เข้าระบบ e-learning  ทำไมถึงไม่มีการจด ชื่อและpassword เพื่อ log in มาในสมุดจดการบ้าน เพราะเมื่อสอบถามนักเรียนก็ไม่ชัดเจน  รับแจ้งว่าให้ใช้ p@ssตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลัก    ลองดูแล้วแต่ก็  log in ไม่ได้     ขอบคุณครับ

สมชาย โอตป์ฉิมพลี Tel : 0841936627 [2013-05-23 14:17:09]