เว็บบอร์ด

ทำไมขายของเล่นให้เด็ก

มีข้อสงสัยว่าทำไมโรงเรียนจึงเอาของเล่นไปขายในโรงเรียน จุดที่ขายขนม ทั้งๆ ที่โรงเรียนมีนโยบายให้เด็กรู้จักออมเงิน ประหยัดเงินไว้ แบบนี้เด็กก็จะเอาเงินที่ผู้ปกครองให้ไปสำหรับฝากออมทรัพย์ ซื้อขนม น้ำกินไปซื้อของเล่นซิคะ

 

ดิฉันอยากให้ทางโรงเรียนช่วยตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องนี้ด้วยคะ เพราะปกติโรงเรียนอื่นๆ ในโรงเรียนเค้าไม่มีการเอาของเล่นเข้าไปขายให้เด็กน่ะค่ะ

ทิพรัตน์ แซ่เตีย Tel : 0883991568 [2013-07-09 10:00:30]